Đại biểu Quốc hội: Vụ Vạn Thịnh Phát là 'bề nổi của tảng băng bị vỡ'

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đã cho rằng vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ, còn những tảng băng khác chưa bị vỡ. Vụ án này có số lượng tiền bị chiếm dụng rất cao, có khả năng thất thoát cũng nhiều nhất. Dư luận đang đặt vấn đề việc có hay không sự bắt tay giữa một số ngân hàng với các công ty bảo hiểm giao cho nhân viên ngân hàng tư vấn khách hàng sai sự thật nhằm mục đích chuyển từ tiền gửi sang mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm đầu tư, hậu quả có cả ngàn người đã gửi đơn khiếu nại làm giảm lòng tin người dân vào hệ thống ngân hàng và hoạt động bảo hiểm.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/dai-bieu-quoc-hoi-vu-van-thinh-phat-la-be-noi-cua-tang-bang-bi-vo-20231121162245361.htm