Đàn ông muốn phụ nữ yêu phải có 3 điều này!

  • Đầu ánh bạc
  • Túi ánh kim
  • Cổ phiếu Thép
    Sóng thép còn dài. Chúc mọi người may mắn.!.
3 Likes

POM cuộc đua trở thành blue chip không còn xa.

Một mình lái 1 tàu mỏi tay quá các cụ ợ :smiley:

Cần tuyển 1 phụ lái chuyến tàu Po.m huyền thoại. Lý do: lái tàu chính mệt vì đếm $$$ :joy:

Thép đợt này ngon

2 Likes

Chuẩn rồi MP xinh đẹp :shamrock:

“ Thép đã tôi thế đấy “
Bản lĩnh đàn ông thời nay !