Dành cho ae có TIP (cẩn thận!)

TIP mấy khu dân cư của nó diện tích lớn và kỳ vọng mang lại dòng tiền lớn so với vốn hoá rất nhiêu. Tuy nhiên, các bạn mua không nên đếm m2 nhân giá thị trường vì BLĐ họ cho Kim Oanh phân phối mấy năm trước với giá chỉ bằn 1/3, 1/2 so với giá hiện tại cho dù tới nay chưa đủ pháp lý để làm mà đã bán theo dạng hợp tác mấy năm trước nên ghi nhận doanh thu sẽ rất ít. Có thể tra trên Google, BLĐ sở hữu quá ít cổ phiếu nên dĩ nhiên họ làm vậy để ăn thêm thôi, cổ đồng bên ngoài thì cẩn trọng tránh mất tiền oan.

1 Likes

TIP super ngon

A7 có nói 1 câu, mấy con mà 51% vốn nhà nước mà lãnh đạo không cầm cổ phiếu thì vất mẹ nó đi, mình ngẫm ra đúng vô cùng, mấy cái thằng đó nó sẽ ăn hết hoặc chuyển sân sau, theo nó có đi ăn mày ăn xin ,

1 Likes