Đánh giá nhanh Vnindex trong phiên kéo 20 điểm về xanh hôm nay

Thị trượng mặc dù giảm 20 điểm nhưng cuối phiên đã lấy lại đà giảm và đóng xanh. 1 phiên cuối tuần căng thẳng. Kịch bản thị trường t thấy vẫn ổn định thêm 1-2 tuần nữa vì dòng tiền mới vào nhóm Bank-Chứng -BĐS tuần trước thì chưa thể ra vội được nó cần phải kéo thêm nữa trước khi xả. Cuối tuần t sẽ đánh giá tổng quan tháng 7 cho mọi người.( tháng 7 nhiều sự kiện nổi bật)
Chúc anh em cuối tuần vui vẻ.