Danh mục lướt sóng tuần tới: VND,MHC,ROS ...... 14/6/2021

Mở tài khoản VPS với NAV >200 triệu để nhận tư vấn. Liên hệ admin ■■■■: 0962083088, Hoàng Hữu Huấn.

Danh mục lướt sóng :

  1. VND: Mua khi Break 39.9, giá hiện tại 39.8, chốt lãi 46-47 ;

  2. MHC: Mua khi Break 15, giá hiện tại 14.65, chốt lãi 18-19 ;

  3. ROS: Mua khi Break 7.3, giá hiện tại 6.71, chốt lãi 9-10

Chi tiết qua đồ thị
VND.


MHC

ROS

Những mã khác cập nhật sau nhé.

1 Likes

Bạn có thông tin j về mhc ko vậy?