Danh mục theo dõi quý 4/2022

Yếu tố thị trường là một trong những tiêu chí quan trọng khi áp dụng phương pháp đầu tư CAN SLIM. Điều này cũng có nghĩa nếu thị trường downtrend, danh mục CAN SLIM sẽ đóng vai trò là danh mục theo dõi - được xây dựng dựa trên các tiêu chí tăng trưởng của doanh nghiệp qua từng quý. Và khi thị trường hình thành vùng đáy tin cậy chúng ta sẽ có sẵn các cổ phiếu mục tiêu để giải ngân mà không loay hoay đi tìm kiếm cổ phiếu mới. Giá ngày 11/11/2022 là giá trung bình cả phiên giao dịch.

Tiêu chí chọn lọc:

  1. EPS năm trên 2,000 đ/cp; tăng trưởng EPS quý so với cùng kỳ tối thiểu 17%;
  2. Tăng trưởng doanh thu quý so với cùng kỳ tối thiểu 20%;
  3. Có sự tăng tốc trong tăng trưởng EPS quý và doanh thu quý
  4. ROE năm tối thiểu 17%
  5. Biểu đồ giá không tạo thanh khoản
    6.Ví dụ biểu đồ giá tạo thanh khoản cao: CDO, DAG
  6. Ban lãnh đạo có nắm giữ cổ phiếu, cổ đông lớn không thoái vốn. (trong quý gần nhất)

Mở tài khoản chứng khoán:
Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487