Đáo hạn phái sinh nhiều bến động - thị trường đã tạo đáy chưa?

BẢN TIN NGÀY 15/7:

Đáo hạn phái sinh - Tâm lý thận trọng
Vnindex phiên qua tiếp tục giảm điểm, test lại vùng 1265-1270 , đây sẽ là hỗ trợ của thị trường ở giai đoạn này

  • Kháng cự của thị trường ở vùng 1310-1320

  • Thời điểm hiện tại thị trường vẫn đang rất nhạy cảm và dòng tiền chưa thật mạnh mẽ , nên vùng hiện tại vẫn chưa có khả năng tạo đáy ở đây , vì vậy việc bắt đáy hãy nên thận trọng và chia dần tỉ trọng thăm dò nếu như chọn được cổ phiếu phù hợp

  • Hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh em sẽ tiếp tục ưu tiên quan sát, chưa vội đưa ra hành động ở thời điểm này, thị trường sẽ có rung lắc , biến động

  • Giờ đã tạo đáy hay chưa thì chưa chắc , vì nếu như thủng 1260 có thể về vùng sâu hơn 1210-1200 vì vậy việc bắt đáy là rủi ro và nếu tham gia nên giành khoảng 20% tiền thôi , chưa ưu tiên,

  • Thị trường theo hướng tốt thì cần cân bằng ở lại và các cổ phiếu sẽ tích lũy lại nền giá quanh vùng 1265-1270 và các cổ phiếu sẽ ngưng đà giảm , chuyển sang trạng thái tích lũy lại

Hành động :

  • Theo dõi thị trường , chưa vội đưa ra hành động
  • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ cổ phiếu
  • Bắt đáy chưa vội, chờ thêm tín hiệu từ phiên phục hồi đầu tiên và phiên bùng nổ theo đà