Dầu Khí là dõng dẫn dắt mạnh nhất trong tháng5, Cổ đầu ngành dầu khí cần lưu ý!

PVT - CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN SỐ 1 VIỆT NAM
Kết quả kinh doanh 2020

 • Doanh thu đạt 7.730 tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch
 • Lợi nhuận sau thuế 830 tỷ đồng, tăng hơn 92% kế hoạch
 • Hai lĩnh vực đóng góp chính cho lợi nhuận
 • Lĩnh vực dịch vụ vận tải đạt 721 tỷ đồng, chiếm 64,5% tổng lợi nhuận gộp
 • Dịch vụ hàng hải dầu khí đạt 381 tỷ đồng, chiếm 34,1% tổng lợi nhuận gộp

=> Từ năm 2012 đến 2020, PVTrans ghi nhận liên tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dương
Những thuận lợi của PVTrans

 • Hoạt động vận tải nội địa cơ bản ổn định
 • PVTrans vận chuyển hàng cho khách hàng lớn liên quan tới Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)
 • Vận chuyển dầu thô từ các mỏ nội địa về Nhà máy lọc dầu Dung Quốc
 • Vận chuyển cho PVOil và các đầu mối xăng dầu khác từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn
 • Vận chuyển LPG cho BSR, PVGas
 • Vận chuyển than cho Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1…
 • PVTrans được hưởng lợi khi giá dầu tăng
 • Với việc giá dầu phục hồi và dự báo tiếp tục tăng, kỳ vọng hoạt động khai thác, sản xuất, vận chuyển dầu sẽ sôi động hơn, giúp PVTrans tăng sản lượng vận chuyển
 • PVTrans sở hữu đội tàu hiện đại, đa chủng loại
 • Cuối năm 2020, đội tàu của PVTrans đã nâng lên 34 chiếc, đa chủng loại từ tàu dầu thô, tàu dầu sản phẩm/hóa chất, tàu LPG và tàu hàng rời

=> PVTrans hiện là công ty vận tải biển số 1 Việt Nam

 • Không dừng lại ở thị trường nội địa, PVTrans từng bước hiện diện nhiều hơn trên trường quốc tế

Đồ thị kỹ thuật

 • PVT đã có nhịp tăng khá tốt trong giai đoạn vừa rồi khi cổ phiếu vượt đỉnh cũ 20 với khối lượng cao
 • Sau đó cổ phiếu có những đoạn tăng và điều chỉnh nhưng vẫn duy trì trên trendline tăng ngắn hạn

-Dòng dẫn dắt dầu khí chúng tôi " Room hòn tuyết lăn" đã khuyến nghị từ cuối tháng 5 đầu tháng 6. Riêng PVT thì đã khuyến nghị quanh giá 17, có thể kiểm chứng tại youtobe ( Hòn Tuyết Lăn Investment) . Tuy nhiên với giá này NĐT vẫn có thể giải ngân.
-Room nhân văn phím hàng công khai: https://bom.to/FaVHyytmFl8Z8