Đầu Tư Chứng Khoán Khó Hay Dễ? #vnindex đang lên?

Đầu tư không đơn giản và tương đối khó, khi anh em mua nó phải hù, phải rũ sau đó mới lên lại được. Chứ nếu để anh em mua giá thấp và lên giá cao anh em mang ra bán ( trong quá trình đó anh em yên ổn không phải lo nghĩ gì hết thì mấy bạn LÁI ăn gì mà sống?)

PS: Chúc mừng cổ đông #SZC nhé!

#gbtrading #chungkhoan #cophieu #vnindex