Đầu tư chứng khoán trong thời đại hiện giờ

Đỉnh hôm nay có thể là đáy ngày mai, có những mã cổ phiếu “bị vứt đi” nhưng ad sẽ chọn những mã đó để phân tích và mua từ đó để chốt lãi 10-15%
Tham gia room để xem thêm: Nhóm: TA - Stock Investment