Đầu tư dài hạn tính bằng năm ...cần thật nhiều $, sự kiên định, và thật nhiều may mắn #l14 ceo dig #DIG mãi đỉnh

Chuẩn! quan trọng là còn $ hay dám xuống $ ra mà mua broker bán giải chấp không? Dài hạn có thể đỉnh…ngắn hạn có thể mất sạch. Đây là đặc điểm mà ông thầy đấy lờ đi không nói đến, nhất là ai dùng margin.