Đầu tư hay đầu cơ tốt hơn (tản mạn)


Trong dài hạn, TTCK tăng trưởng y chang như tăng trưởng lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp. Vì vậy nếu bạn là nhà đầu cơ, phương pháp của bạn phải cho bạn biết nên đứng ra ngoài thị trường vào lúc nào. Còn nếu lúc nào bạn cũng có mặt ở trên thị trường thì phần thưởng cho bạn chỉ là 0.1% (theo thống kê bên dưới, mà còn khó nữa), và 9.5% còn lại dành cho các nhà đầu tư dài hạn (dài nhưng phải chọn đúng cổ phiếu nha, chứ chọn sai thì cũng vậy à).
Quan điểm của bạn là gì? cùng chia sẻ nhé
#danhpt #dautu #dauco