Đầu tư...Từ đâu

Khi không xác định rõ Đầu tư & Đầu cơ (lướt sóng), hay không rõ mục đích xuống tiền của mình là gì? Nhà đầu tư sẽ mất phương hướng, khi tư duy không đúng – kết quả mang lại cũng không đúng. Phần lớn nhà đâu tư chưa trang bị cho mình Phương pháp đầu tư (cả đầu cơ), vì vậy kết quả mang lại không như ý, mất đi niềm tin vào tư duy, nhận định và lập trường của mình. Vậy, có 2 yếu tố cần chú trọng trước khi tham gia vào thị trường, (1) Xác định mục đích tham gia (vào tiền) của mình là gì? (2) Phương pháp đầu tư (đầu cơ) của mình là gì?

Thị trường đau chen ngắn hạn đã qua, giờ tiếp tục đà ấp chen dài hạn, nể mấy ông cứ hô đáy nữa đáy mãi, bố mấy thằng đần chủ pic nhỉ

Nét đẹp của chứng khoán…người mua phải có người bán bác!