Đầu tư tuần mới- tuần ra báo cáo quý 3

, , ,

Đầu tư công sẽ tiếp tục là câu chuyện đáng lưu tâm trong thời kì thúc đẩy lại kinh tế

quan tâm

Nhóm xi măng- đá- xây dựng- thép

Câu chuyện về thép vẫn còn rất dài chứ không còn là chu kì ngắn về lợi nhuận như trước đây nữa mời mọi người tham gia để hiểu rõ hơn