DBC: CBTT Nghị quyết HĐQT phát hành ESOP 2024

Số hiệu văn bản : 282/DBC-VPHĐQT
Tải xuống : Download - Dung lượng file :2Mb
Thông tin tóm tắt

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO
DABACO GROUP

CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÔNG QUA QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỐ PHIẾU ESOP

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

- Chứng khoán: DBC

- Địa chỉ trụ sở: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000

2. Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 10/07/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam thông qua quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

3. Nội dung chi tiết:

- Nội dung chi tiết: Xem tại đây

Tin DBC

Theo www.dabaco.com.vn