DDV - quay trở lại đường đua?

Có khi nào DDV quay lại đường đua không các bác ? hôm nay em đã đu đỉnh em nó liệu hàng về em có kiếm được ly cafe?