Đề nghị bán sạch đưa tài khoản về tiền

Thị trường theo tôi đã tới lúc, việc gì đến sẽ đến. Short bằng mọi giá…
Còn tham. Còn cô thì sẽ thành quá cố. Bảo trọng

1 Likes

Chuẩn bị sập nhé… cuối ngày thấy cảnh động tàn

1 Likes

Kéo Trụ mà sọt là ko khôn

Đã Đến lúc cần dũng cảm cắt lỗ dồi

Sắp hết lực nhìn ngân hàng, thép, dau khí đã đến lúc ra đi rồi…

1 Likes

70 tiền
30 cp
Thì ko sợ

Ban chất doanh nghiệp không tốt lên… mà đang suy sụp. Ảo rồi sẽ về lại giá trị thật của nó

1 Likes

VND hôm nay có dấu hiệu buông

Tất cả đã đến đỉnh. Ban chất tăng không phải do kinh tế tốt lên… bơm thoi toàn thế giới… bơm thì sớm sẽ bế

1 Likes

Ko tăng được thì sẽ xập mạnh
Bài học muôn thủa dồi

Thị trường hết tăng vì phía trước là lam phát thì không thể bơm thêm tiền. Không bơm nữa thì tới lúc doanh nghiệp ra đi như bệnh nhân covid hết oxi.

Thực tại Doanh nghiệp sẽ chịu khó khăn kép. Đầu vào tăng mà cầu thì giảm. Khủng hoảng kép

Xập mạnh tiền mới vào
Gà mới vào

Tâm quý 3 là bắt đầu báo cáo lỗ rồi… giờ đang ngồi ăn lãi thấp, hàng tồn tăng giá…Q3 sẽ phải trả giá vì điều đó

1 Likes

Bán hết HO HA xuông upcom chơi cho phê :rofl:

ok

Đừng. Upcom là song co bạc. Giải pháp tốt nhất là mua vàng. Cho lãi suất tăng rồi bán vàng gửi bank

Lại phải xuống upcom dồi
Đúng là số khổ :rofl:

Bán sạch
Ẵm tiền xuống upcom chiến tiếp :rofl:

Dòng tiền đã đạt maximum vì: tiền không thể bơm thêm, lãi suất đã thấp nhất không thể chảy qua. Vàng đã bán sạch giờ vàng vào song tăng còn hút tiền của ck. Tiền nhàn rỗi doanh nghiệp đã cạn sau 3 lần covid. Nước ngoài rút ròng không quay lại.