DGC: Kế hoạch lợi nhuận khả quan cho quý 2/2022

DGC: Kế hoạch lợi nhuận khả quan cho quý 2/2022

  • CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang ( (DGC) công bố kế hoạch kinh doanh cho quý 2/2022 với doanh thu và LNST lần lượt tăng 14% QoQ và giảm 20% QoQ. Kế hoạch LNST quý 2/2022 của DGC là 1,2 nghìn tỷ đồng so với mục tiêu 1,1 nghìn tỷ đồng của quý 1/2022. Chúng tôi cho rằng DGC đặt kế hoạch LNST thận trọng cho quý 2/2022 như thường lệ.

  • Chúng tôi tin rằng lợi nhuận quý 2/2022 sẽ tăng so với quý 1/2022 do chúng tôi kỳ vọng (1) giá bán trung bình (ASP) quý 2/2022 sẽ cao hơn quý trước và (2) DGC sẽ vận hành toàn bộ công suất trong quý 2/2022, còn trong quý 1 công ty thực hiện bảo trì dây chuyền sản xuất WPA trong vài tuần. Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết về báo cáo KQKD quý 1/2022 của chúng tôi cho DGC, ngày 20/04.

  • Chúng tôi hiện có giá mục tiêu là 224.000 đồng/CP cho DGC, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là -9,3%, bao gồm lợi suất cổ tức là 1,7%.
    Tổng hợp

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813
ID người tư vấn: 6626- Trần Đình Quân