DGC - KQKD Q3.2022 tích cực. Tuy nhiên giá CP vẫn gặp áp lực!

DGC - KQKD Q3.2022 tích cực. Tuy nhiên giá CP vẫn gặp áp lực!

  1. Báo lãi ròng 3,1 lần cùng kỳ năm ngoái, tương ứng 1513 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đỉnh quý 2.

  2. Tiền mặt + tiền gửi hơn 7,4k tỷ, tăng hơn ngàn tỷ so với Q2, chiếm gần 60% TTS, trong khi nợ vay chỉ có 874 tỷ. Rủi ro tài chính là rất thấp, DGC đang được lợi nhờ lãi suất. Hơn nữa cho thấy, việc bán hàng thu tiền của DGC khá thuận lợi, ít rủi ro phải thu.

  3. Hàng tồn giảm - khôn khéo.

  4. Không làm mà cũng có ăn nhờ khoản tiền gửi, đẻ ra lãi rất cao và doanh thu bằng ngoại tệ khi xuất khẩu là chủ lực. DT tài chính quý này chiếm 143 tỷ.

Không có điểm gì chê DGC lúc này. Nhưng thị trường cổ phiếu lại “chê”. Tiếp tục chờ đợi, giá hợp lý tự sẽ có cầu vào mua. Pha hồi 2 tuần qua khá ấn tượng. Hy vọng đáy ở đó.

1 Likes

Dgc còn cửa lên k vậy