Điểm danh các cổ phiếu hô hào, lùa gà úp bô nhỏ lẻ?

Các tiền bối cao nhân, các cao thủ có thể kể tên các cổ phiếu lùa gà, úp bô, hô hào nhỏ lẻ múc, đua không ạ? Tránh mỗi hiểm nguy cho nhỏ lẻ.

1 Likes

Thấy nhiều phốt với anh Quýt, nhưng gần đây bác Ajinomoto mới lên nên không biết đợt tới có bị úp nữa hay không?

2 Likes

like cụ
nick @Nhadautu2020 chuyên úp bô cần tránh xa
:smile:

1 Likes