Điểm đến của dòng tiền?

Index tiếp tục cho thấy tín hiệu lạc quan khi dòng tiền tìm đến trụ Bank -VIC để đỡ thị trường. Dòng tiền sẽ có tín hiệu luân phiên và những mã nào còn cơ hội nắm giữ? Mời ace xem qua video