Diễn đàn Quốc gia Thương mại điện tử và Kinh tế số ngành Công Thương năm 2023

Bộ Công Thương đã tổ chức Diễn đàn Quốc gia Thương mại điện tử và Kinh tế số ngành Công Thương năm 2023, nhằm hỗ trợ Chuyển đổi số cho các cơ sản xuất kinh doanh và đáp ứng nhu cầu thực tiễn và cấp bách của các doanh nghiệp ngành Công Thương trong việc ứng dụng thương mại điện tử và triển khai chuyển đổi số. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết thương mại toàn cầu đang trong giai đoạn giảm mạnh do chính sách thắt chặt tiền tệ, cuộc chiến ở Ukraine tiếp tục đè nặng lên các hoạt động kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế, xã hội. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn chính trị, tình trạng lạm phát cao dai dẳng, chính sách tiền tệ thắt chặt và thị trường tài chính bấp bênh, thương mại toàn cầu năm 2023 tăng 1,7%, thấp hơn 1 điểm phần trăm so với năm trước. Trong bối cảnh đó, thương mại điện tử và kinh tế số Việt Nam tiếp tục là một trong những điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/dien-dan-quoc-gia-thuong-mai-dien-tu-va-kinh-te-so-nganh-cong-thuong-nam-2023-286945.html