Điều chỉnh thời gian thanh toán cổ phiếu T+2

Ngày 19.08.2022 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ban hành Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán mới. Theo đó, thời gian ngân hàng thanh toán (NHTT) hoàn tất thanh toán tiền và VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán được điều chỉnh từ 15h30-16h00 lên 11h00-11h30 ngày T+2.

Quy chế mới có hiệu lực từ ngày 29.08.2022, vì vậy nhà đầu tư có giao dịch mua, bán chứng khoán ngày 25.08.2022 (ngày T+0) sẽ nhận được chứng khoán, tiền trước 13h ngày 29.08.2022 (ngày T+2) để có thể thực hiện mua, bán chứng khoán trong phiên giao dịch buổi chiều cùng ngày.

Quý khách tham khảo bảng tóm tắt,so sánh quy định cũ và mới dưới đây:

Mở tài khoản chứng khoán:
Margin 3:7 lãi 8.8%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487