Điều gì xảy ra với VIC vậy?

Sáng nay VIC tăng điên cuồng :astonished:

Vinfast sẽ IPO ở Mẽo

1 Likes