Định giá cp ssi 09/09 sau khi bán cổ phiếu ưu đãi

ĐỊNH GIÁ CP SSI 09/09 SAU KHI BÁN CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI
Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) thông báo sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào ngày 9/9.

Lắp ba lắp bắp