Định giá cp tpb

ĐỊNH GIÁ CP TPB

  1. Thông tin
  • TPB lên kế hoạch chào bán 100 tr cp ~ 9,33 % tổng số cp đang lưu hành ( tin từ tháng 6/2021)
  • Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho ndt chiến lược hạn chế chuyển nhượng 3 năm & ndt chuyên nghiệp hạn chế chuyển nhượng 1 năm
  • Giá chào bán = bình quân thị giá + premium (premium là phần chênh lệch giá )
    +) Thông thường các cp kín room ngoại , khối ngoại muốn mua thì phải mua với giá = thị giá đang giao dịch + premium
    +) premium này cao hay thấp thì tùy thuộc vào mức hấp dẫn cp đó trong mắt ndt ngoại
    +) VD như cách đây 1 năm premium MWG =45 % , FPT= 20%, TCB =7-10 % ……, với TPB có thể ~ 7% = biên độ giao dịch trên sàn HSX .
  • Tới 30/ 8 này đã thông qua danh sách ndt muốn mua cp chào bán riềng lẻ đó .
  1. Tác động việc chào bán riêng lẻ tới giá cp
  • Việc phát hành thành công sẽ giúp TPBank gia tăng vốn Cấp 1, củng cố tiềm năng tăng trưởng tín dụng cho các năm tới.
  • Nếu thông tin tỷ lệ premium lớn — > giá chào bán cao sẽ thúc đẩy giá cp tăng theo
    (Vd giá chào bán = trung bình 10 phiên + 7 % )
  • Việc chào bán thành công 100 tr cp riêng lẻ sẽ bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu qua đó làm định giá P/B sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhưng định giá P/E lại kém hấp dẫn hơn vì giá cp không điều chỉnh . ( thông thường định giá cp dòng tài chính lại định giá theo P/B) . Cụ thể P/B giảm 10% còn P/E tăng 10 %
  1. Định giá cp TPB
  • Với giá trị sổ sách ~ 20k (số liệu Q2) . nếu lấy P/B =2 – > TPB đáng giá 40k/1 cp. Việc P/B giảm 10 % — > TPB định giá khoảng 44k / 1 cp