DJ, Oil xanh miên man, cậu vàng nhà ta khi nào lớn

Cậu vàng nghỉ tết 8 ngày, chứng thế giới phá đỉnh, nghỉ năm yên cũng được gọi là giá tích lũy , qua 17-02 chắc phọt mạnh nhỉ :grinning:

oil trên 60$ rồi, sóng P râm ran ăn cả năm 2021