Doanh nghiệp trong hành trình “tạo xanh”

Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ biến đổi khí hậu nghiêm trọng, với mức phát thải khí nhà kính nhanh nhất trong khu vực Tiểu vùng Sông Mê - Kông mở rộng. Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu, và Việt Nam đang nỗ lực để giảm phát thải bằng cách tiếp cận với sự đổi mới và công nghệ bền vững, đầu tư vào nghiên cứu và triển khai các công nghệ năng lượng mới và áp dụng các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, tuân thủ các quy định về môi trường. Việt Nam cũng đang trở thành nguồn phát thải khí nhà kính nhanh nhất Tiểu vùng Sông Mê - Kông mở rộng.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/doanh-nghiep-trong-hanh-trinh-tao-xanh-188231121081547165.chn