Đọc BCTC Riêng hay Hợp nhất? Xin hướng dẫn

Gửi các tiền bối. Lại một mùa BCTC ra lò và tại hạ rất quan tâm đến BCTC, khổ nỗi không phải dân là kế toán hay tài chính nên thực sự không hiểu lắm (mặc dù đã google rồi nhưng họ giải thích cũng lơ mơ)
Nên cho tại hạ hỏi là khi BCTC ra thì cái cần đọc là riêng hay hợp nhất để hiểu lãi của DN nằm ở đâu
Nếu phạm vi quá rộng thì chia giúp tại hạ ra các dòng: Bank, Dầu, BĐS, hàng hóa (phân, gạo, thịt), xây dựng
Cảm ơn các tiền bối