Dốc nhỏ

Thị trường cơ bản là sườn dốc đi xuống thôi. Nên việc các bạn đầu tư thì phải chú ý, sẽ có cú sốc.

Giả sử 10 mã đánh thị trương bình thường là 7 lên 3 xuống. Còn thị trường này thì 7 xuống 3 lên.

Cho nên nếu muốn có đc ăn thì phải lọt top 30% kia, ko thì cứ đợi cho xác suất cao hơn.

Dòng đầu cơ bđs vẫn lên ngôi ngày hôm nay !