Đợi chờ một mặt bằng giá cân bằng mới

Đợi chờ một mặt bằng giá cân bằng mới
TT đang điều điều tiết khá là mạnh khi nhìn qua sự kéo trần VNM hôm nay
Các nhóm mạnh đã bắt đầu chỉnh xuống có có cửa từ nhóm mạnh thành yếu, tuy nhiên lượng dư sàn không nhiều và cầu bắt còn lớn
Các nhóm yếu bị điểm là thanh khoản thấp khó nên ko có tiền vào đây, tuy nhiên cũng có vài điểm sáng le lói hôm nay ở vài cổ chứng, đất, đtc,…
Nên có thể gọi đây là nhịp thu biên độ giữa 2 dòng mạnh và yếu
TT có thể không hay thủng ở ngay nhịp 1 nên tỷ lệ đánh giá thủng 1150 ngay là khó
Nên mạnh dạn nhận định một vùng TT cân bằng mới quanh đây và sẽ có nhịp hồi phục đủ T+ cho nhiều dòng