Dòng Bank 1% giảm lãi -

Dư nợ tín dụng toàn hệ thống bank tầm 96tr tỷ -
Nếu bank Hạ lãi vay 1% - Thì huy động vốn giảm 2% - Trên hệ thống nên dài hạn Bank vẫn tốt -
Chia điều cho mấy chục cái bank - Trong khi đó nhóm dc ưu đãi ko nhiều -
Chủ yếu dư Nợ vay mua tiêu dùng - BDS mới lớn -
Nhóm bank Lợi nhuận tăng đột biến giu nhịp TT - Các tháng cuối năm .ssstcb-er-2419-1626826463

múc nhanh TCB