Dòng chứng mong manh!

Dòng chứng mong manh thật, có tí mà đã tím tái hết!