Dòng ngân hàng tháng 1-2022

Mời anh chị em chia sẻ góc nhìn

Bank thì cứ loanh quanh đi ngang nhé =)). Kéo xả kéo xả

đang cầm SHB, hi vọng nó lên sớm sớm :slight_smile:

STB và một vài cổ phiếu ngân hàng tuần sau giảm sàn. Có thể không?

bank xác hết

Dòng bank tuần sau đi nạng hết á
Jasmin Doan

Tuần cuối năm 24-28/1, dòng bank chỉnh hỉ.

Mấy anh bank còn thở không???