Dòng tiền các công ty chứng khoán

, , , , , , , ,

Q2 22 có sự tương đồng với Q2 21 về Tổng dư nợ của 9 công ty Chứng khoán lớn nhất và tương đồng cả về Tổng tiền gửi (Cột Dư nợ - Màu đỏ, Cột Tiền gửi - Màu vàng- trục trái).

Tính trung bình thì Các công đang cho vay 1.5 lần tiền gửi của Khách hàng ( đường xanh, trục Phải)

Vậy nên yếu tố rủi ro ít.

Tiền gửi (cột vàng) tăng lên trong giai đoạn 2020 Q2 đến 2021 Q2. Sau đó tổng lượng tiền hầu như không thay đổi mạnh, tăng nhẹ, giảm nhẹ, hiện tại thì đã có 5Quy ổn định lượng tiền gửi. Dòng tiền vẫn nằm trong các Tài khoản chứ chưa bị rút ra.

Thanh khoản trên thị trường sụt khả năng vì giảm nợ vay ( tức dùng tiền và ít Margin hơn để giao dịch thôi) và không quay đảo hàng.


Minh Duy

Tỷ lệ Dư nợ/vốn chủ của Top 5 công ty chứng khoán niêm yết >>> Giảm.

(1) Dư nợ hiện tại giảm khá nhiều so với Q2-Q3 2021.

(2) Một số công ty tăng vốn nên càng giảm mạnh hơn (VND, SSI).

Hiện tại, VCI ( vàng) và HCM ( xanh dương) là 2 công ty có câu chuyện + “động lực” để tăng vốn.

Minh Duy