-Dòng tiền đã vào âm thầm nhưng chưa đủ, cần theo dõi sát!

28/1/2021

  • Dòng tiền đã vào âm thầm nhưng chưa đủ, cần theo dõi sát!
  • Chứng quyền.
  • Phái sinh.

@Link xem lại live youtobe: Growth Investing - Đầu Tư Tăng Trưởng

1 Likes

Chuẩn bác ạ, mình biết đáy ở đâu mà bắt