Dòng tiền sẽ chuyển sang dòng nào?

Cả tháng qua dòng tiền tập trung vào Vin, trụ, bank, chứng khoán. Dòng bđs nhìn chung tích lũy đi ngang. Hôm nay là phiên rũ hàng kinh điển toàn thị trường tắm máu. Dự sắp tới dòng tiền sẽ đổ vào cổ đất, đất nền khắp nơi X2, X3 hết rồi các bác.