Dòng tiền trở lại midcaps - mua gì đón mùa bctc quý 1?

-Đánh giá lại những diễn biến chính của thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch ngày hôm nay 7/4.
-Dòng tiền có dấu luân chuyển sang các cổ phiếu thuộc dòng midcap, khi mà kỳ vòng vào bctc q1 sắp được công bố.
-Chia sẻ giúp ACE nhà đầu tư có một danh mục cổ phiếu đang chú ý với những dấu hiệu tích cực chuận bị tăng tốc.