DPG. doanh nghiệp tăng trưởng quý 3

DPG tình hình báo cáo tài chính khá ổn. quý 2 công ty doanh thu hợp nhất 1,344 tỷ lũy kế 2 quý và lợi nhuận sau thuế đạt 209 tỷ. với mục tiêu kế hoạch kinh doanh họp đại hội đồng cổ đông của DPG lợi nhuận 300 tỷ và doanh thu hơn 3000 tỷ là hoàn toàn có thể đạt được
Xét về tình hình tài chính của doanh nghiệp:

  1. Hệ số nợ vay khá ổn, nợ vay dài hạn và ngắn hạn đều chiếm tỷ lệ max 50% tổng tài sản. hiện khoản vay ngắn hạn hạn mức ở các ngân hàng lớn như BIDV. CTG. VCB – hiện hạn mức cấp hơn 1250 tỷ ở 3 ngân hàng nhưng tất cả đều chưa căng hạn mức. bên cạnh đó, DPG duy trì lượng đầu tư trái phiếu hơn 700 tỷ và tiền gửi tại hơn 139 tỷ tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi 869 tỷ có kỳ hạn dưới 3 tháng để xử lý các khoản bảo lãnh. Phần tiền lưu động cho thấy hệ thống thanh toán nhanh và tài chính công ty khá tốt. Bên cạnh đó, công ty duy trì 271 tỷ tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng và 1 phần đầu tư cổ phiếu, trái phiếu – 1 lượng nhỏ tiền thanh khoản nhanh.
  2. DPG hiện cần chú ý khoản 300 tỷ trái phiếu phát hành dưới tài sản thế chấp là cổ phiếu dùng cho công ty con là đạt phương hội an. Thực hiện các dự án bds tại CỒN TIẾN - nên cần theo dõi tiến độ dự án và dòng tiền dự án về
  3. Hiện 2 dự án thủy điện là thủy điện Song Bung 6 và thủy điện Sơn Trà vay bidv hơn 1200 tỷ từ năm 2011 đang đem lại lợi nhuận khá ổn cho doanh nghiệp và chiếm trên 40% cơ cấu doanh thu, dự quý 3 tới, mùa mưa nhiều thì lượng bán điện dự án này sẽ tăng lên
  4. Công ty có khoản trả trước người mua hàng là các dự án căn hộ trên 300 tỷ, hàng tồn kho dự án căn hộ hơn 600 tỷ nên dự kiến nguồn tiền doanh nghiệp sẽ tăng mạnh trong quý 3 khi bàn giao các dự án. Bên cạnh đó nhiều khoản được tam ứng trước liên quan công trình giao thông tỉnh thừa thiên huế - 157 tỷ, tỉnh quảnh nam 37 tỷ và phú quốc 53 tỷ sẽ đem lại nguồn tiền quý 3 cho doanh nghiệp khi hoàn thiện các hạng mục.
  5. Quỹ đất công ty khá lớn tại HỘI AN bởi được đổi đất lấy hạ tầng dự án BT thực hiện đầu tư xây dựng công trình KM +317 trên tuyến đường dẫn phía bắc cầu Cửa Đại sẽ được hoàn trả bằng quỹ đất gồm: khu đô thị đồng nà , thành phố hội an : 6 ha; khu đô thị VÕNG NHI, thành phố HỘI AN : 15 ha; khu độ thị CỒN TIẾN, HỘI AN: 30 ha, khu đô thị NỒI RANG, DUY XUYÊN : 25 ha. Hiện các khu dự án này đã làm xong thủ tục chuyển quyền giá trị sử dụng đất và DPG đang triển khai các dự án bds .
    Chúng tôi dự phóng Doanh thu quý 3 của DPG đạt 1200 tỷ từ các dự án và thủy điện, lợi nhuận đạt khoảng 200 tỷ từ biên lợi nhuận tăng và chi phí tài chính giảm do dòng tiền dự án thủy điện về và các dự án bàn giao căn hộ xong.
2 Likes

Dpg chưa hồi mấy.

mua thôi bạn

nay lên tầu cùng Chủ Top

giá 47 quá đẹp để nhập

Định giá thế nào bạn?

DPG gia tăng quanh đây quá ổn. thủy điện mang lợi nhuận ổn