Dự phiên 3/2/2021

2/2 thanh khoản thấp biên độ giá tăng cao.dự phiên 3/2 lấp grap lắm :slightly_smiling_face: :slightly_smiling_face: :slightly_smiling_face:

1 Likes