Đừng đốt...cổ phiếu là tiền

Xin các cụ dừng lệnh bán…em đang vận công để đẩy lên…đừng ủn em xuống

Khuyến cáo ai muốn bán thì sang mai bán sẽ cao hơn nhé

Nó xuống được thì nó sẽ lên được, không có gì phải lăn tăn bác ơi.

Không cản được. Thuận theo tự nhiên đi. Vài cú như này mới thành nhân được

nghe thấy thương ghê hôn

1 Likes

Hôm nay lên thật rồi