Đường đi an toàn cho chúng ta

Với thị trường VNI hiện tại thì hồi trong phiên chỉ là hồi kỹ thuật. Trạng thái bây giờ sẽ có thể có trường hợp tạo 2 đỉnh và quay về lap gap vùng 1150 trong tuần sau . Trường hợp xấu có thể xảy ra là thủng 1150 về vùng 1100 ( tuy nhiên xác xuất thấp ) Tôi đã khuyến nghị anh em bán vào hôm thứ 2 ( tức 23/3/2021)
Với chiến lược hiện tại của tôi full cash lên 90% và đứng ngoài thị trường chờ cơ hội để bắt những mã cổ phiếu khỏe, khi thị trường gãy mà những mã này giảm ít hoặc có thể vẫn vững trên ma10.