-DXG- Điểm sáng!

Hai quỹ thành viên thuộc Dragon Capital đã mua tổng cộng hơn 1,7 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Đất Xanh ( HoSE: DXG )

Chủ tịch Đất Xanh mua 5 triệu đơn vị theo phương thức khớp lệnh từ ngày 27/4 đến 20/5, tăng sở hữu lên 109,9 triệu cổ phiếu DXG, chiếm hơn 18% vốn điều lệ. Trước đó, từ ngày 28/2 đến 18/3, vị lãnh đạo này cũng đã mua 20 triệu cổ phần. Như vậy, trong chưa đầy 3 tháng, ông Thìn đã mua vào hơn 25 triệu cổ phiếu DXG với số tiền tạm tính chi ra khoảng 1.000 tỷ đồng.

Khuyến nghị: Mua giá 21.85 ngày 13/7
Trạng thái: nắm giữ

Cụ nên viết bài này cách đây 2 tuần

1 Likes