DXG: Điều chỉnh tăng mục tiêu lợi nhuận sau thuế và lợi ích cổ đông thiểu số

Định giá: BSC duy trì khuyến nghị MUA cổ phiếu DXG và nâng giá mục tiêu lên 30.200 đồng/cp (+29% so với mức giá đóng cửa ngày 10/05/2021) dựa trên phương pháp RNAV do thay đổi một số giả định sau: (1) Cập nhật thêm dự án, (2) Điều chỉnh mức chiết khấu WACC và chiết khấu rủi ro, (3) Nâng triển vọng mảng môi giới.

Dự báo kết quả kinh doanh: Năm 2021, BSC ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ước đạt 7,860 tỷ đồng (+172% YoY) và 1,521 tỷ đồng so với mức lỗ -432 tỷ năm 2019, EPS 2021 FW =2,778 đồng/cp. PE 2021 FW = 8.5 lần.

Quan điểm đầu tư: Lợi nhuận năm 2021-2022 phục hồi mạnh nhờ bàn giao một loạt dự án cũng như mảng môi giới và mức nền lợi nhuần thấp trong năm 2020. Tổng giá trị sản phẩm mở bán của DXG GĐ 2020-2023F ghi nhận bình quân khoảng 6,000-7,000 tỷ/năm. Kỳ vọng đẩy nhanh tiến độ pháp lý tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2021, qua đó mở khóa tài sản tích lũy như Gem Riverside, Gem Premium.

Rủi ro: Kế hoạch mở bán các dự án bị chậm lại do vấn đề pháp lý và dịch Covid-19. Rủi ro chung ngành bất động sản (lãi suất cho vay, tính chu kỳ ngành).

Cập nhật doanh nghiệp: Kết quả kinh doanh Q1/2021 ghi nhận đạt 530 tỷ đồng (+687% YoY), phù hợp với dự báo. Doanh thu của DXG trong Q1/2021 ghi nhận lần lượt mức 2,954 tỷ đồng (+391% YoY). Tổng giá trị bán hàng mở mới (pre-sales) Q1/2020 của DXG ước tính khoảng 955 tỷ đồng với 420 sản phẩm, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ (13 sản phẩm). IPO DXS thành công, số lượng đăng ký vượt quá số lượng chào bán, dự kiến niêm yết vào cuối T5/2021. DXG điều chỉnh tăng mục tiêu lợi nhuận sau thuế và lợi ích cổ đông thiểu số ước tính khoảng 1,400 tỷ đồng.

Truy cập ngay bit.ly/FrF247

Hỏng rồi, mình mới mua hôm nay, thế là tự doanh của Bsc sắp xả con này rồi à chủ pic?

DXG múc đi chờ chi nữa