DXG - Liệu có nhịp tăng mới?

Với một phiên bứt phá nhưng dư trần không nhiều? Liệu có rủi ro nào khi ae đua trần dxg hay không?

Phiên nay một loạt cổ phiếu bds đồng pha