Eib - 2022

Target 5x và còn hơn thế!

  • Thâu tóm done.
  • Thượng tầng ổn định.
  • Hàng siêu cô đặc.
  • Kỹ thuật chuẩn Cup and Handle.
  • Quan điểm chỉ mua, chưa nghĩ tới giá bán :slight_smile: vùng mua 36±.
    Mời các bác vào thụ lộc ạ :slight_smile:
2 Likes

4x nhanh thôi :slight_smile:

con này có cái gì mà về 4x vậy bác?