Em này có được gọi là scp :HAH

Có bác nào rành về em nó cho e xin y kiến nên ôm nó k?

Ôm bác ơi. Top logistic, giá còn rẻ. Cước logistic vẫn tănv hàng ngày, cont vẫn luôn thiếu…

Theo bạn thế nào là siêu cổ phiếu, nếu HAH có những đặc điểm đấy thì tức là SCP rồi