FIT, HPG, DLG, VN, THB, PVL, MIC, TR1, BVG, GLT, KDM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Tập đoàn F.I.T (FIT): Ông Nguyễn Văn Sang, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 9,84 triệu cp (tỷ lệ 3,86%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/4 đến 13/5/2021.

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG): Hanoi Investments Holdings Limited đã mua 1.212.600 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 14 quỹ liên quan từ 198.707.852 cp (tỷ lệ 5,9973%) lên 199.920.452 cp (tỷ lệ 6,0339%). Giao dịch thực hiện ngày 8/4/2021.

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG): Ông Nguyễn Đăng Quang, nhà đầu tư, đã mua 2.878.500 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 9.341.300 cp (tỷ lệ 3,12%). Giao dịch thực hiện ngày 6/4/2021.

CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam (SVN): Bà Bùi Thị Xuân, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.365.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 1 triệu cp (tỷ lệ 4,76%) lên 2.365.000 cp (tỷ lệ 11,26%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 1/4/2021.

CTCP Bia Hà Nội – Thanh Hóa (THB): Ông Trần Thế Tâm, con ông Lương Xuân Dũng - Ủy viên HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 181.900 cp (tỷ lệ 1,59%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/4 đến 5/5/2021.

CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt (PVL): Ông Nguyễn Lê Đình Khánh, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 400.310 cp (tỷ lệ 0,8%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/4 đến 5/5/2021.

CTCP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam (MIC): Ông Lê Tuấn Điệp, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 342.855 cp (tỷ lệ 6,22%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Điệp không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 5/4/2021.

CTCP vận tải 1 Traco (TR1): Bà Đỗ Thị Bích Thủy, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 700.000 cp. Trước giao dịch bà Thủy sở hữu 335.392 cp (tỷ lệ 7,3%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/4 đến 7/5/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TR1, cùng thời gian, ông Đỗ Minh Tuấn, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 314.168 cp (tỷ lệ 6,84%). Ông Nguyễn Quốc Văn, Thành viên BKS, đăng ký bán 126.167 cp trong tổng số 140.610 cp (tỷ lệ 3,06%) đang sở hữu.

CTCP Group Bắc việt (BVG): Bà Vũ Thị Thanh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 1.379.400 cp (tỷ lệ 14,15%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 1/4/2021.

CTCP Kỹ thuật điện Toàn Cầu (GLT): America LLC đã bán 101.800 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.053.180 cp (tỷ lệ 12,95%). Giao dịch thực hiện ngày 1/4/2021.

CTCP Tổng công ty phát triển khu đô thị dân cư mới (KDM): Ông Phan Thanh Dũng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 322.400 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 166.700 cp (tỷ lệ 2,35%). Giao dịch thực hiện ngày 5/4/2021.

Con TR1 giao dịch lèo tèo thì mua tận mấy trăm nghìn cổ kiểu gì nhỉ, chắc lại trao tay