Flc chiến mã không bị khuất phục

Hôm nay thiên hạ phải nói đến một đại bùng ca flc , một chiến mã dẫn ngành bất động sản , không thể bị khuất phục bởi bank thep … càng đạp đổ , dòng máu càng sôi sục lên cao !!