FLC nâng tầm STB ?!

1 Likes

Chuẩn cụ ơi… Minh Xoài + QC là vô đối kaka
:smile:

1 Likes